Bác sĩ ơi, thuốc chứa paracetamol có tương tác thuốc với thuốc chứa chymotrysin ko vậy?