tôi đang rất cần tiêm vắc xin chống sốt vàng, để qua châu phi, nhưng hiện nay tôi chưa tìm được loại vắc xin này, xin cho tôi lời chỉ dẫn. cám ơn BS!