Em cháu này 14 tuổi đi tiêm vắcxin Covid 19 về ngày 29/6, tối bị sốt. Đến hôm nay là sốt 2 ngày , 3 đêm . Bác sĩ cho uống các loại thuốc như trên thì có ảnh hưởng gì không. Khi đi khám em cháu bị