Tôi muốn mua kẽm sunfat bổ sung cho bé 32 tháng tuổi . Thì dùng loại nào