Bác sĩ cho cháu hỏi là thuốc Olsa nên dùng bao nhiêu lần trong 1 ngày ạ,mỗi lần nhỏ là 2- 4 lần như trong tờ hướng dẫn ạ,với lại thời gian cách nhau bao lâu mới nhỏ mặt tiếp ạ?