Em hiện đang cho con bú. Bé được hơn 3 tháng tuổi. Nhưng em bị sỏi mật 12mm. Em có mua kim đởm khang uống. Được 1 hộp. Em muốn hỏi nếu em lỡ uống hết một hộp đó rồi có anh hưởng gì đến bé không ạ.