Thưa Bác sĩ. Em bị viêm niêm đạo thì cần phải sinh hoạt như thế nào và cần uống những loại thuốc j ạ