NẾu bắt đầu uống không ngay chu kì kinh thì sao ạ. Nên bỏ thuốc hay uống tiếp luôn ạ