Cho mình hỏi viên thuốc này uống cả viên hay bỏ vỏ ra ạ