Chào bs hôm nay em đi canh niem mạc để chuyển phôi vao ngay 8 sau ckk.thi nm đc 7mmm nhung o dich buồng tử cung va dịch vét mổ la 3.8 mm.bs đã chỉ định cho em uông 4 viên misoprostol sau đi ngậm du