Tác dụng của thuốc có khiến cơ thể bị xuất huyết như hành kinh k bác sĩ, em còn khối echo rỗng bác sĩ có cho thuốc này về uống nhưng càng uống càng thấy ra huyết và có khối chất màu sẫm.