Bác sĩ cho em hỏi thuốc rơ miệng denicol chống chỉ định không được uống, vậy khi dùng để rơ miệng làm sao tránh được việc nuốt phải thuốc sau khi rơ ạ?