Trong hướng dẫn uống thuốc của bác sĩ chuyên khoa thì trong toa để 1

viên uống, và đặt?

mà tôi đọc hdsd thuốc thì thuốc k dùng để đặt?

vậy cho tôi hỏi thuốc có đặt được hay không?