Bị hắc lào dùng thuốc uống và bôi gì vậy ạ thưa bác sĩ