E chào bs. E đi khám thì kết quả nhân hỗn hợp âm giáp phải TIRADS 4. nang giáp trái. E được chỉ định xét nghiệm tế bào và kết quả ko thấy tế bào ác tính. Nhưng e lo quá. Có cách điều trị nào triệ