Em bị da ngăm bẩm sinh , có cách nào để khắc phục tình trạng này không ạ ?