Cho em hỏi khi sử dụng Azanex em có thể đắp mặt nạ trước khi sử dụng được k ạ