Bác sĩ cho hỏi, em uống collagen mỗi ngày hơn 1 tháng nay thì thấy hơi bị đau đầu, ngủ ngầy ngật lộn xộn, bị ra kinh nhiều và kéo dài lâu hết. Em hoang man ko biết là do colagen hay nguyên nhân khác?