Uống Cerecaps 5 vỉ trong 1lần có gây ảnh hưởng gì tới tính mạng không?