Bs cho em hỏi thuốc esomeprazol kết hợp với loratadne thì có tác dụng gì@?