Em muốn hỏi về thuốc Natto EnZym có tốt cho mẹ em không mẹ e thì bị máu đông nghĩa là máu vừa ra ngoài là đông lại e xin hỏi có thể uống được không ạ