E bị dị ứng vùng mắt khi bôi lên Prometheanzine2% thì bị rát và nóng. Cho e hỏi nv thì có s k ạ và e có cần ngưng sd thuốc k ạ