Chào bác sĩ. Xin bác sĩ cho e hỏi là, ngày 2/8/2022 e có chụp ct scaner và được BS kết luận bị xơ phổi +viêm và cho toa thuốc 10 ngày có klamentin 875/125 khi uống thuốc thì thấy người hết mệt nhưn