Dạ chào bác sĩ,


Bé nhà em 4 tháng rưỡi. Bé vừa được cắt thắng lưỡi ở bệnh viện. Bác sĩ có cho toa thuốc cefaclor 2.5ml ngày 2 lần và tetracylin 1% bôi dưới lưỡi ngày 2 lần.