health-tool-icon

Tính chỉ số BMI - Chỉ số khối cơ thể

Sử dụng công cụ này để kiểm tra chỉ số khối cơ thể (BMI) để biết bạn có đang ở mức cân nặng hợp lý hay không. Bạn cũng có thể kiểm tra chỉ số BMI của trẻ tại đây.

Tham vấn y khoa: Bác sĩ Nguyễn Thường Hanh ngày 15/06/2021

advertisement iconQuảng cáo
Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng