Người bị tăng men gan và suy thận ,dùng thuốc Fentanyl có được không, xin cho biết.

Cảm ơn .