Cho em hỏi 1 ngày uống 1 viện trước khi ngủ vào buổi tối thôi hả bác sĩ