Mỗi khi trời nắng lên một tý là ray và chân lại tiếp mô hôi , trời lạnh mà người đang căng thẳng cũng ra mô hôi . vậy bác sĩ cho hỏi cách khắc phục và điều trị .Cảm ơn bác sĩ