M có dùng 3 4 viên c sủi trong 1 ngày và nửa đêm m đã dậy nôn ra rất nhiều chất nước màu cam và sáng hôm sau cũng như vậy ăn gì đều sẽ nôn sạch ra và còn tiêu chảy đau quặn bụng đứng dậy thì chóng