1 năm uống nhắc lại 1-2 đợt nghĩa là trong 1 đợt ấy uống thuốc trong 3 tháng hay trong bao lâu ạ