Cetimin

Tác giả: Tham vấn y khoa: Ban biên tập HelloBACSI

Tên hoạt chất: Cetimin Thương hiệu: Đây chỉ là hoạt chất. Không có thương hiệu

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Ngày đăng: Tháng Một 8, 2016 | Lần cập nhật cuối: Tháng Chín 16, 2019

Bài có nhiều người đọc