Ameflu

Tác giả: Tham vấn y khoa: BS. Nguyễn Thường Hanh

Tên hoạt chất:

  • Acetaminophen: 500mg
  • Vitamin C: 100mg
  • Guaifenesin: 200mg
  • Pseudoephdrine HCL: 30mg
  • Dextromethorphan HBr: 15mg

Tên thương hiệu: Ameflu

Phân nhóm: thuốc ho & cảm

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

Chia sẻ ngay! :

Ngày đăng: Tháng Mười Hai 30, 2018 | Lần cập nhật cuối: Tháng Mười Hai 31, 2019

Bài có nhiều người đọc