Bài viết lien quan

Thuốc xổ nhẹ

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một chất kích thích sự co thắt của ruột; tác dụng mạnh hơn thuốc nhuận tràng.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan