Dạ cho em hỏi, các loại thực phẩm chức năng hay thuốc nào mình có thể uống để hỗ trợ việc mất ngủ, trầm cảm, lo lắng, mood bị giảm, cảm thấy 1 số điều: Sadness; Emptiness; Irritable mood,... em cám