dạ chào bs! bác si cho e hỏi con e đi tiêm vắc xin 6trong 1 sáng chủ nhật, ngày thứ 2 sốt 39,5 độ e cho thuốc hạ sốt cháu hạ sốt nhưng cháu quấy khóc cả ngày, đen ngày thứ 4 vẫn còn quấy khóc nhác