Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Infant

Tuần 15

Tuần này, bé yêu đang trong quá trình hình thành và tập luyện rất nhiều phản xạ như tập hít thở, hình thành phản xạ thị giác.

Chiều cao 10.1 cm - Cân nặng 0.099 - 0.132 kg