Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Infant

Tuần 20

Tuần này, con có thể chuyển động nhẹ nhàng, biết đạp và huých. Lúc này, do túi thai vẫn rộng rãi nên thai nhi sẽ vặn mình và nhào lộn nhiều hơn.

Chiều cao 25.6 cm - Cân nặng 0.286 - 0.380 kg