Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Infant

Tuần 13

Bé đã lớn lên đáng kể cả về kích thước và các cơ quan bên trong khi có thể nheo mắt, cau mày, nhăn mặt, đi tiểu. Lông tơ siêu mịn bắt đầu phát triển, phủ khắp cơ thể bé.

Chiều cao 7.4 cm - Cân nặng 0.025 kg