Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Infant

Tuần 16

Tuần này, chân của bé đã phát triển hơn, phần đầu ngẩng lên hơn so với trước. Các mảng da đầu đã bắt đầu cố định. Bé cũng đã bắt đầu hình thành các móng chân; và có thể đạp vào bụng mẹ.

Chiều cao 11.6 cm - Cân nặng 0.124 - 0.166 kg