Bs ơi bé nhà em dưới 1 tháng . bé bị ngạt mũi thở phát ra âm thanh khì khì cổ họng bé làm như có đàm. Em nhỏ nước muối mấy hôm mà thấy bé vẫn không đỡ ngạt mũi. Có đi khám bs tư bảo nhỏ nước muối c