Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Infant

Tuần 9

Tuần thứ 9 là khởi đầu của giai đoạn bào thai, khi siêu âm, mẹ sẽ thấy các mô và cơ quan trong cơ thể của bé phát triển và trưởng thành nhanh chóng.

Chiều cao 2.2 cm