Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Infant

Tuần 11

Ở tuần 11, khuôn mặt của bé bắt đầu hoàn chỉnh: Mắt đã di chuyển từ hai bên vào giữa khuôn mặt, tai đã ở đúng vị trí. Các tế bào thần kinh cũng được nhân lên rất nhanh. Mẹ lưu ý về vấn đề táo bón trong tuần thai này.

Chiều cao 4.1 cm - Cân nặng 0.01 kg