Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Infant

Tuần 12

Thai 12 tuần đã có kích thước cơ thể tương ứng với phần đầu, các khớp thần kinh đang được hình thành như vũ bão, miệng của bé đã có phản xạ mút.

Chiều cao 5.4 cm - Cân nặng 0.018 kg