Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Infant

Tuần 6

Tuần thai thứ 6 là lúc mắt, mũi, miệng và tai của bé bắt đầu hình thành cùng một trái tim nhỏ đang đập với nhịp nhanh gần gấp đôi so với mẹ.

Chiều cao 0.4 cm