Tuần 40

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Infant

Tuần 5

Sự phát triển chính của tuần 5 này là mũi, miệng và tai. Một cái đầu quá khổ và những đốm sẫm màu nơi mắt và lỗ mũi của bé bắt đầu hình thành. Kích thước thai nhi chưa có sự khác biệt quá mức.

Chiều cao 0.2 cm