Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Infant

Tuần 7

Thai 7 tuần tuổi, những ngón tay, ngón chân có màng của bé đã bắt đầu xuất hiện và “đuôi” dần dần biến mất. Mẹ cũng cần tìm hiểu cách xoa dịu cơn ốm nghén.

Chiều cao 1 cm