Cho em hoi em cảm thấy đau bụng dưới Ra dịch nhầy ra màu trắng giống như lòng trắng trứng có phải có thái không ạk