Cho em hỏi b gái ngồi lên nhún khi quan hệ phần mu của b gái và mu của em nhún mạnh quá đau ạ có nguy hiểm k ạ