Kính chào bác sĩ.

Hiện tại tôi vừa xét nghiệm máu, chỉ số sắt của tôi là 36,8. vượt ngưỡng cho phép. xin hỏi bác sĩ tôi nên làm những gì để gỉ lượng sát trong máu ạ