Rối loạn tâm thần, hoang tưởng và tâm thần phân liệt đều liên quan đến việc mất nhận thức với thực tế. Những người bị tâm thần phân liệt có thể bị hoang tưởng và rối loạn tâm thần, nhưng không phải tất cả những người bị rối loạn tâm thần đều bị tâm thần phân liệt.

avatar

Bắt đầu thảo luận

đang tải