Rối loạn tâm thần, hoang tưởng và tâm thần phân liệt đều liên quan đến việc mất nhận thức với thực tế. Những người bị tâm thần phân liệt có thể bị hoang tưởng và rối loạn tâm thần, nhưng không phải tất cả những người bị rối loạn tâm thần đều bị tâm thần phân liệt.

avatar

Thảo luận

Đang tải

home

Trang Chủ

globe

Cộng Đồng

plus

Đăng Bài

user

Bài Của Tôi

share

Chia Sẻ